Вівторок, 19.10.2021, 11:04
Вітаю Вас Гість | RSS

Павлоградський районний методичний кабінет

Меню сайту
Категорії розділу
Фахові конкурси, виставки [21]
Участь у конкурсах
Методика [45]
Методичні поради, розробки уроків
Офіційні документи [122]
Початок і закінчення навчального року
Семінари, фестивалі, конференції [42]
Проведення та участь у семінарах, фестивалях, конференціях, тренінгах
Події [292]
Свята, ювілеї, шкільні заходи
Накази, листи [23]
Офіційні документи
Учнівські олімпіади та конкурси [44]
Результати олімпіад та конкурсів
Корисні посилання
"Методичний портал". Нові публікації
Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 74
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Атестація навчальних закладів

КОНЦЕПЦІЯ

Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань

 

1. Цей Порядок встановлює основні завдання і умови проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань (далі - навчальний заклад) згідно з вимогами законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту».

 

2. Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів та надання їм організаційно-методичної допомоги незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності.

Головним завданням атестації є оцінка якості освітніх послуг, що надаються населенню навчальним закладом, їх відповідності державним стандартам певного освітнього рівня.

 

3. Атестація навчальних закладів проводиться один раз на десять років.

У випадку створення нового навчального закладу, перепрофілювання (зміни типу) або реорганізації навчального закладу перша атестація навчального закладу проводиться не раніше, ніж через один календарний рік з дати державної реєстрації статуту (змін до статуту) навчального закладу у порядку, визначеному законодавством України.

 

4. Атестація навчальних закладів державної форми власності здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади.

Атестація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється місцевими органами управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади.

Атестація навчальних закладів приватної форми власності здійснюється органами управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Позачергова атестація навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України у сфері освіти та згідно з цим Порядком.

 

5. Орган, що здійснює атестацію навчальних закладів, затверджує план проведення атестації, який доводиться до відома керівників навчальних закладів, що атестуються, не пізніше ніж за один календарний рік до початку проведення атестації.

 

6. Для проведення атестації навчального закладу орган, що її здійснює, створює атестаційну комісію з числа своїх працівників, працівників навчальних закладів (крім навчального закладу, що атестується) і установ освіти, підприємств, організацій. Члени атестаційної комісії повинні мати відповідну освіту, належну професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіти необхідними знаннями та навичками.

До складу атестаційної комісії в обов’язковому порядку включаються за їх згодою представники громадськості (територіальних громад, громадських об’єднань батьків учнів відповідного навчального закладу, інших громадських організацій), кількість яких повинна становити не більше третини від її складу, але не менше трьох осіб. Наявність відповідної освіти, професійної кваліфікації, практичного досвіду роботи, володіння необхідними знаннями та навичками для представників громадськості не є обов’язковими.

 

7. Атестація навчального закладу здійснюється згідно з Орієнтовними критеріями на основі затверджених Міністерством методик оцінювання.

 

8. Орган, що здійснює атестацію, може не використовувати окремі критерії в залежності від типу та ступеня навчального закладу, що атестується.

 

9. Атестаційна комісія за кожним з критеріїв колегіальним рішенням оцінює роботу закладу.

 

10. При проведенні атестації навчального закладу атестаційна комісія керується цим Порядком та робочою програмою, що складається для атестування конкретного навчального закладу і затверджується керівником органу, що здійснює атестацію навчального закладу.

Робоча програма атестації доводиться до відома керівника та трудового колективу навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації.

 

11. Термін роботи атестаційної комісії у навчальному закладі не може перевищувати 15 календарних днів.

 

12. Атестаційна комісія у термін до 20 календарних днів після завершення роботи в навчальному закладі надає органу, що здійснює атестацію навчального закладу, аргументований висновок щодо результатів атестації навчального закладу (далі – висновок) та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо того, як, завдяки чому і у який спосіб він повинен підвищити якість надання освітніх послуг населенню (далі – рекомендації). Рекомендації є невід’ємною і найважливішою складовою висновку атестаційної комісії.

 

13. На підставі висновку та рекомендацій, орган, що здійснює атестацію, за результатами атестації у межах своїх повноважень:

1) визначає відповідність освітніх послуг, що надаються навчальним  закладом, державним стандартам певного освітнього рівня та приймає рішення про визнання навчального закладу:

а) атестованим;

в) неатестованим;

2) приймає рішення про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) або ліквідацію навчального закладу відповідно до законодавства.

Рішення щодо результатів атестації і рекомендації доводяться до відома трудового колективу навчального закладу та громадських об’єднань учасників навчально-виховного процесу (рада закладу, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет тощо) органом, що здійснює атестацію навчального закладу, не пізніше ніж через тиждень з дати надходження рекомендацій до органу, що здійснює атестацію навчального закладу.

Результати атестації навчального закладу є визначальними при атестації його керівника.

 

14. Для навчального закладу, визнаного неатестованим, орган, що здійснює атестацію, визначає строки проведення повторної атестації (не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох календарних років). Повторну атестацію проводить атестаційна комісія у новому складі.

 

15. Якщо за результатами повторної атестації навчальний заклад визнається неатестованим, то для навчальних закладів державної та комунальної форм власності органом, що здійснює атестацію навчального закладу, у межах своїх повноважень, приймається рішення щодо:

1) звільнення керівника навчального закладу та його заступників відповідно до законодавства. При цьому призначається повторна атестація  навчального закладу в термін не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох календарних років;

2) перепрофілювання (зміни типу) або реорганізації навчального закладу відповідно до законодавства та проведення його першої атестації згідно з абзацом другим пункту 3 цього Порядку;

3) ліквідації навчального закладу відповідно до законодавства.

Навчальному закладу приватної форми власності, що його було визнано повторно неатестованим, анулюється ліцензія на надання освітніх послуг у порядку, визначеному законодавством.

 

16. Основні результати атестації навчальних закладів оприлюднюються через засоби масової інформації та на офіційних веб-сайтах органу, що здійснює атестацію, та навчального закладу.

 

17. Витрати на організацію і проведення атестації навчальних закладів здійснюються за рахунок коштів відповідних органів управління освітою.

За особами, які залучаються до роботи в атестаційних комісіях, на час проведення атестації зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

 

18. Методичне забезпечення атестації навчальних закладів та контроль за її проведенням здійснює Державна інспекція навчальних закладів.

 

Орієнтовні критерії

атестації загальноосвітніх навчальних закладів

 

№ п/п

Критерій

Коментар

І. Умови та ефективність навчально-виховного процесу

1

Порівняння результатів зовнішнього та внутрішнього оцінювання, в тому числі кореляція результатів ЗНО випускників 11-х класів із результатами у додатках до документів про освіту (у динаміці за роками атестаційного періоду)

 

2

Виконання навчальних планів відповідно до профілю (спеціалізації) закладу: використання варіативної складової, наявність допрофільної  підготовки, повноцінність профільного навчання, наступність між поглибленим вивченням окремих предметів, допрофільною підготовкою та профільним навчанням

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

3

Наявність системи внутрішнього моніторингу якості освіти у навчальному закладі

Потребує розроблення критеріїв оцінки системи

4

Дієвість впровадження інноваційних педагогічних технологій та/або наукової, науково-методичної,  дослідницької, експериментальної діяльності у навчальний процес

Може бути винесено до додаткового бонусного блоку

5

Відповідність робочого навчального плану та розкладу занять організаційним, педагогічним та санітарно-гігієнічним вимогам

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

6

Задоволення потреб учнів (вихованців) в організації різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

7

Урахування інтересів дітей з особливими освітніми потребами

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

8

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

9

Наявність наказів, протоколів засідань педагогічної ради, атестаційної комісії, ліцензії на право проведення освітньої діяльності (для приватних навчальних закладів), книги обліку та видачі документів про освіту, золотих і срібних медалей, похвальних листів та грамот, класних журналів

 

ІІ. Педагогічні кадри та їхній професійний розвиток

10

Організація професійного розвитку на рівні навчального закладу, самоосвіта вчителів тощо

Потребує деталізації

11

Дотримання вимог щодо розподілу в навчальному закладі педагогічного навантаження

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

12

Відповідність фахової освіти педагогічних працівників

 

ІІІ. Розвиток та ефективність використання матеріально-технічної бази, забезпечення безпеки життєдіяльності

13

Залучення додаткових ресурсів для удосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення матеріально-технічної бази: участь в різноманітних освітніх проектах рівні закладу, педагогів та учнів (вихованців); надання додаткових освітніх послуг

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

13

Ефективність використання в навчально-виховному процесі бібліотеки та/або інформатизованого ресурсного центру; інформаційно-комунікаційних технологій

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

14

Ефективність використання земельної ділянки, спортивної бази; естетика приміщень навчального закладу,  їхній санітарний стан

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

15

Дотримання вимог порядку отримання та використання благодійної допомоги

 

16

Забезпечення умов для збереження здоров'я учнів (вихованців) та членів трудового колективу (охорона праці, профілактика травматизму, фізкультурно-оздоровча діяльність)

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

IV.Навчальний заклад і громада

17

Роль навчального закладу у житті громади: громадські заходи у закладі; культурний осередок; публічний звіт директора тощо

Потребує розроблення уніфікованої методики оцінки

18

Відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

Потребує деталізації та розроблення уніфікованої методики оцінки

19

Суспільний рейтинг навчального закладу: авторитет у громаді, думка батьківської громадськості, громадських організацій

Потребує розроблення уніфікованої методики опитувань

 "Щоб змінити людей, їх потрібно любити. Вплив на них пропорційний любові до них”
                                                                                                     Й.Г.Песталоцці
 
Методичні рекомендації щодо проведення атестаційної експертизи ЗНЗ за новими орієнтовними критеріями оцінювання діяльності ЗНЗ(наказ МОН від 17.06.13року №772)
 
Наказом МОН від 17.06.13 року №772 затверджені нові орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.Основним призначенням Критеріїв є оцінка діяльності ЗНЗ під час його державної атестації. Особливості нових орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності ЗНЗ:
1. Забезпечено верифікацію методології оцінювання, його об’єктивність та відкритість (верифікація-перевірка істинності, встановлення достовірності);
2. Використовується формульний розрахунок як основний спосіб визначення показників діяльності ЗНЗ;
3. Збільшено кількість критеріїв, за якими оцінюється освітня діяльність ЗНЗ від 40 до 53 (90);
4. Норми оцінювання чітко визначені у %, лише 16 критеріїв оцінюються експертами у балах ;
5.Коефіцієнт значимості показника використовується лише по розділу (раніше - за окремими критеріями);
6. Розмежовано шкалу оцінювання освітньої діяльності ЗНЗ І-ІІІ ступенів та І ступеня;
7. Встановлено конкретний термін визначення комплексної оцінки діяльності ЗНЗ(як правило за 3 останні роки);
8. Підкреслено важливість пунктів 1.12 (дотримання окремих нормативів щодо забезпечення ЗНЗ) , 2.25 (стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-виховного процесу), виконання яких є обов’язковим для всіх типів закладів. За кожну відповідь «ні-0» навчальний заклад отримує «-10 балів» до загальної суми (пандус, спортивна зала, обладнаний спортивний майданчик, внутрішні туалети, Акт на землю, відповідність установчих документів ЗНЗ чинному законодавству про освіту);
9. Мінімізація навантаження на навчальний заклад у зв’язку зі створенням відповідної автоматизованої системи.
Відповідно до наказу департаменту освіти і науки від 27.06.2013 року в області було створено творчу групу з питань розгляду, внесення змін і доповнень до нових орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності ЗНЗ. До складу творчої групи ввійшли досвідчені працівники департаменту освіти і науки облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, методисти районних методичних кабінетів, директори ЗНЗ. Відповідно до наказу департаменту освіти і науки від 17.09.2013 №704/0/212-13 проведено апробацію нових критеріїв оцінювання діяльності ЗНЗ на базі комунальних закладів освіти: «НВО №113 «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад-позашкільний навчальний заклад» Дніпропетровської міської ради (жовтень 2013 року); «Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим навчанням» Дніпропетровської обласної ради» (жовтень 2013 року); «Криворізька гімназія №49» Криворізької міської ради (листопад 2013 року); «Нікопольська середня загальноосвітня школа №10 І-ІІІ ступенів» (листопад 2013 року); «Новоолександрівська середня загальноосвітня школа» Дніпропетровський район (листопад 2013 року); Після обговорення Критеріїв на засіданнях творчої групи та проведення їх апробаціївважаємо за доцільне внести наступні методичні поради: · завідуючим методичними службами або методистам, відповідальним за проведення державної атестації в місті (районі),необхідно: - провести з експертами, директорами ЗНЗ семінари-практикуми щодо проведення атестаційної експертизи за новими орієнтовними критеріями; - в районних методичних кабінетах створити електронну папку «На допомогу експерту», в який розмістити всі нормативно-правові документи, що необхідні експерту при проведенні атестаційної експертизи; *враховуючи особливості нових Критеріїв, підвищити вимоги до формування складу експертних комісій: - відповідно до листа МОН від 07.08.13№1/9-533 та наказу департаменту освіти і науки від 17.09.2013 року№704/0/212-13 головою комісії призначається особа , яка знаходиться на держслужбі. Вказана особа повинна досконало володіти всією нормативно - правовою базою у сфері загальної середньої освіти; - члени комісії повинні бути широко освіченими, бездоганно знаючими не тільки свій предмет і методику його викладання, але й психологію, управлінську діяльність, трудове законодавство. Окрім глибокої компетентності, бездоганного знання справи, дисциплінованості, людяності, ініціативи та творчого підходу, кожен член атестаційної комісії, здійснюючи атестаційну експертизу, зобов'язаний враховувати соціально-політичні, виховні аспекти, бути співчутливим до людей, їх потреб, тобто бути взірцем. Ключове значення для працівників управлінь, відділів освіти (спеціалістів, головних спеціалістів, методистів), що здійснюють атестацію, має глибоке знання нормативно-правових документів із питань освіти, а також шляхи їх реалізації. 
Голові комісії при складанні робочої програми необхідно рекомендувати членам експертної комісії керуватись нормативно – правовими документами , які покладені в основу Критеріїв , за якими проводиться експертиза. При проведенні атестаційної експертизи необхідно звернути увагу на наступне:
· під час розрахунку показників у колонці 3 « Спосіб визначення» потрібно дотримуватися правила округлення числа до розряду одиниць; · якщо в Критерії не визначено конкретний термін оцінювання освітньої діяльності необхідно здійснювати оцінку за 3 роки, або попередній, або поточний навчальний рік та на час проведення експертизи;
· критерій 2.6 – у чисельнику рахувати кількість випускників 9-х класів які продовжують навчання для здобуття повної загальної середньої освіти;
· 2.13-рахувати кількість звільнених із ЗНЗ педагогічних працівників крім померлих; у чисельнику рахувати середню арифметичну кількість основних педагогічних працівників, звільнених із ЗНЗ(за 3 роки);
· критерій 2.18 – у чисельнику рахувати середню арифметичну кількість дітей, які отримали травми під час навчально – виховного процесу; · критерій 2.21- при оцінюванні діяльності за даним критерієм необхідно використовувати матеріали анкетування(п.21,24 – критерій 2.23) та посилатися на їх результати;
· критерій 2.22 - експертизу дотримання критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів необхідно проводити у тих вчителів, учні яких брали участь у контрольних випробуваннях. При оцінюванні діяльності за даним критерієм необхідно використовувати матеріали анкетування (п.10-13 – критерій 2.23);
· критерій 2.23-анкетування щодо обізнаності з вимогами статуту, правилами внутрішнього розпорядку, єдиними правилами поведінки проводити серед учнів 8-11 класів (можна в одному класі із паралелі);
· критерій 3.2–результати навчальних досягнень за семестр (або за рік) враховуються лише у тих учнів, які брали участь у контрольних випробуваннях(4-х,9-х,11(12)-х класів) та лише з тих предметів, з яких проводились випробування;
· критерій 3.4 –у знаменнику формули враховувати контингент учнів 2-11 класів;
· критерії 3.5,3.6- при оцінюванні діяльності за даними критеріями необхідно використовувати матеріали анкетування (п.8 – критерій 2.23); · критерій 4.5- при оцінюванні діяльності за даним критерієм необхідно використовувати матеріали анкетування (п.1. – критерій 2.23);
· змінено кількість балів загалом по розділам 1,2,3,4;
· самоаналіз освітньої діяльності навчальний заклад готує за формою акту атестаційної експертизи (форма 7);
· після рішення РЕР та наказу департаменту освіти і науки щодо атестації навчального закладу необхідно надати матеріали , що підтверджують оприлюднення результатів державної атестації в ЗМІ, на веб-сайтах(газети,скріншот), до ДОІППО(кім.305).
 
Додаються:
1. Папки нормативних документів«На допомогу експерту»
2. Матеріали апробації Критеріів оцінювання діяльності ЗНЗ на базі Криворізької гімназії №49, КЗ «НовоолександрівськаСЗШ» Дніпропетровський район.
 
Методист НМВ атестації навчальних закладів регіону та координації роботи з керівними кадрамиДОІППО Н.П.Туманова
 
 
Додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки
від 17.06.2013 року № 772
проект

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ оцінювання діяльності загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів
НАКАЗ МОіНУ № 772 від 17 червня 2013 року (http://osvita.ua/legislation/other/36251/)

 
 
Вхід на сайт
Пошук
Важливо
Календар
"Педагогічна преса" Освітній портал
Корисні посилання
Останні фото
Особисті блоги педагогів
Цікавинки

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz